cách bố trí gương trong bếp

Những khó khăn trong việc bố trí gương treo trong bếp đúng phong thủy

Trong trường hợp có 2 cánh cửa ra vào nhà bếp, hãy đặt gương ở vị trí chiếu thẳng vào cánh cửa được xem là