đặc điểm tướng mặt của những người tài trí

Đặc điểm của tướng mặt của người có tài trí song toàn

Đặc điểm dễ nhận thấy của kiểu lông mày này là cặp lông mày rộng, chân mày hướng thẳng lên trên, không bị rối và