đường sinh mệnh

Trên tay phải mà có đường sinh mệnh ngắn thì có chết sớm không?

Có người cho rằng khi xem tướng bàn tay, nếu quan sát có thể thấy được đường Sinh mệnh xuất hiện dấu hiệu bệnh tật