tướng người đan ông khỏe mạnh

Xem qua ngực của đàn ông có thể đoán được vận giàu sang

Hai 2 bên ngực cân đối, bề ngang rộng hơn chiều dày, có hình thùng bẹt, thịt cơ ngực rắn chắc thì chủ về sự